Elektrické koloběžky a legislativa

Na elektrické koloběžky s výkonem motoru do 1000 W a maximální rychlostí do 25 km/h pohlíží české zákony jako na elektrokola. Tyto koloběžky tedy lze provozovat na cyklostezkách a na dalších pozemních komunikacích. Pro koloběžky platí stejná pravidla jako pro všechny ostatní účastníky silničního provozu. Je tedy nutné znát všechny dopravní značky a pravidla pro jízdu po pozemních komunikacích.

Na elektrické koloběžky s výkonem nad 1000 W, nebo maximální rychlostí nad 25 km/h, pohlíží zákon jako na motorová vozidla. Je tedy potřeba je jako motorová vozidla registrovat, absolvovat pravidelné technické prohlídky a platit si pojištění (jako např. pro mopedy). A pro jejich řízení je nutné mít řidičský průkaz (skupiny AM pro koloběžky s max. rychlostí do 45 km/h, nebo skupiny A1). V případě provozování těchto silnějších modelů mimo pozemní komunikace samozřejmě tato omezení neplatí.

Které koloběžky jsou, a které nejsou vhodné pro provoz na pozemních komunikacích, naleznete u každého modelu. Všechny koloběžky s výkonem pod 1000W jsou elektronicky omezeny na rychlost do 25 km/h.

Důležitá připomenutí

Na elektrické koloběžce nikdy nejezděte po chodníku. V případě chodníku s povoleným vjezdem kol nesmíte svou jízdou ohrozit ani omezit žádného chodce.

Pro všechny účastníky silničního provozu bez výjimky platí zákaz požívání alkoholu před, nebo během jízdy!

Do 18 let je povinné nosit helmu. Pro Vaše vlastní bezpečí ale doporučujeme nosit helmu každému!

Při změně směru jízdy platí stejná pravidla jako pro cyklisty. Protože koloběžky nemají blinkry, je nutné dát znamení rukou.

Pruhy pro cyklisty a koloběžky

Při jízdě na pozemních komunikacích se řiď nejen svislými značkami pro cyklisty, ale i těmi vodorovnými. Pruhy, vyhrazené pro kola, totiž platí i pro koloběžky.

Vysvětlivky

1) Pruh vyhrazený pro cyklisty a koloběžky. Šipka určuje směr jízdy.

2) Piktogramový koridor pro cyklisty a koloběžky určuje směr a prostor pro jízdu. Zároveň upozorňuje řidiče motorových vozidel na zvýšený provoz cyklistů.

3) Prostor před křižovatkou řízenou semaforem, vyhrazený pro cyklisty a koloběžky, čekající na signál „volno“ (na zelenou).

4) Přejezd pozemní komunikace pro cyklisty a koloběžky, sousedící s přechodem pro chodce. Po přejezdu můžeš na koloběžce přejet, ale nedává ti žádnou přednost před auty.

5) Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty a koloběžky. Dávej pozor na chodce.

1) Bikelane
2) Bikearrows
3) Bikestand
4) Crossingaside
5) Crossingcombined
Nobikes

Zákaz vjezdu jízdních kol a koloběžek

Vedení koloběžky je povoleno.

Novehicles

Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

Značka zakazuje vjezd určeným typům vozidel, tedy i kolům a koloběžkám.

Silnice pro motorová vozidla a dálnice

Koloběžky NESMÍ jezdit na silnicích pro motorová vozidla a na dálnicích. Proto když uvidíš tyto značky, okamžitě otáčej řídítka o 180°.

Motorway Highway