Elektrické koloběžky a legislativa

Elektrické koloběžky (které splňují požadavek maximální konstrukční rychlosti do 25 km/h) mohou jezdit po cyklostezkách a jízdních pruzích pro cyklisty. Pro koloběžky platí stejná pravidla jako pro všechny ostatní účastníky silničního provozu. Je tedy nutné znát všechny dopravní značky a pravidla pro jízdu po pozemních komunikacích.

Důležitá připomenutí

Na elektrické koloběžce nikdy nejezděte po chodníku. V případě chodníku s povoleným vjezdem kol nesmíte svou jízdou ohrozit ani omezit žádného chodce.

Pro všechny účastníky silničního provozu bez výjimky platí zákaz požívání alkoholu před, nebo během jízdy!

Do 18 let je povinné nosit helmu. Pro Vaše vlastní bezpečí ale doporučujeme nosit helmu každému!

Při změně směru jízdy platí stejná pravidla jako pro cyklisty. Při jízdě na koloběžkách, které nemají blinkry, je nutné dát znamení rukou.

Pruhy pro cyklisty a koloběžky

Při jízdě na cyklostezkách (nebo jízdních pruzích pro cyklisty) se řiď nejen svislými značkami pro cyklisty, ale i těmi vodorovnými.

Vysvětlivky

1) Pruh vyhrazený pro cyklisty a koloběžky. Šipka určuje směr jízdy.

2) Piktogramový koridor pro cyklisty a koloběžky určuje směr a prostor pro jízdu. Zároveň upozorňuje řidiče motorových vozidel na zvýšený provoz cyklistů.

3) Prostor před křižovatkou řízenou semaforem, vyhrazený pro cyklisty a koloběžky, čekající na signál „volno“ (na zelenou).

4) Přejezd pozemní komunikace pro cyklisty a koloběžky, sousedící s přechodem pro chodce. Po přejezdu můžeš na koloběžce přejet, ale nedává ti žádnou přednost před auty.

5) Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty a koloběžky. Dávej pozor na chodce.

1) Bikelane
2) Bikearrows
3) Bikestand
4) Crossingaside
5) Crossingcombined
Nobikes

Zákaz vjezdu jízdních kol a koloběžek

Vedení koloběžky je povoleno.

Novehicles

Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

Značka zakazuje vjezd určeným typům vozidel, tedy i kolům a koloběžkám.

Silnice pro motorová vozidla a dálnice

Koloběžky v žádném případě NESMÍ jezdit na silnicích pro motorová vozidla a na dálnicích. Proto když uvidíš tyto značky, okamžitě otáčej řídítka o 180°.

Motorway Highway